Disclaimer | BRISK LEGAL
15574
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15574,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

DISCLAIMER

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De teksten op deze website met een inhoud van juridische aard hebben slechts een algemeen informatief karakter en zijn niet bedoeld als juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies in te winnen door BRISK LEGAL als adviseur in te schakelen.

 

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan BRISK LEGAL niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. BRISK LEGAL aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van BRISK LEGAL sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

 

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. BRISK LEGAL behoudt zich de auteursrechten voor met betrekking tot alle uitingen op deze website, zowel voor wat betreft het ontwerp en de illustraties als voor wat betreft de juridische teksten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van BRISK LEGAL.

 

Over uw bezoek aan en activteit op deze website wordt geen informatie verzameld die herleidbaar is tot uw persoon. Indien u ervoor kiest om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken door het invullen van ons contactformulier zullen wij uw gegevens slechts gebruiken en bewaren voor zover dat nodig is om adequaat op het door u verzonden bericht te reageren.