Uncategorized Archives | BRISK LEGAL
1
archive,category,category-uncategorized,category-1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Bij de realisatie van tijdelijke gebouwen wordt met enige regelmaat gediscussieerd over de vraag of het tijdelijke gebouw onroerend is geworden. Deze discussie is relevant nu een tijdelijk gebouw dat onroerend is geworden door natrekking eigendom wordt van de grondeigenaar en waardoor de bouwer van...

In de projectontwikkelingspraktijk ziet men regelmatig dat een overheidslichaam met een private partij (de ontwikkelaar) overeenkomt dat het zich zal inspannen om de benodigde planologische medewerking te verlenen aan de door de ontwikkelaar beoogde ontwikkeling. Hoewel een dergelijke inpanningsverplichting het overheidslichaam een behoorlijke (beleids)ruimte geeft,...

Deze vraag moest de voorzieningenrechter te Rotterdam beantwoorden. In zijn uitspraak van 6 januari 2016 oordeelt de voorzieningenrechter dat dit in dit geval  mocht en wijst de vordering van de verhuurder tot nakoming van de op huurder rustende exploitatieverplichting af. De voorzieningenrechter oordeelt in dit geval dat nakoming van huurder...

Indien een huurder als gevolg van een renovatie (tijdelijk) dient te verhuizen, dan heeft de huurder altijd recht op een verhuiskostenvergoeding; ook als de huurder zelf om die renovatie heeft verzocht. De huurder kan ook geen afstand doen van zijn recht op een verhuiskostenvergoeding, aangezien...